Tänkte väl att jag kände igen musiken till IQ:s reklam om alkohol – det är ju en Bellmanvisa (den sista av Fredmans Epistlar, faktiskt) – Hvila vid denna källa eller oförmodade afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads frukost en sommarmorgon i det gröna. Tycker om den reklamfilmen, för övrigt. Mycket sorglig, men bra.