Ja, ungefär så känns det just idag, men man kan inte vara på topp alla dagar, har jag hört.