Hurra, hurra, hurra för N som fyller fyrtio år idag!